Geschiedenis

Kunstcentrum De Ploeg zal gehuisvest worden in de voormalige RK Jozefschool te Wehe-den-Hoorn. Dit rijksmonument is in 1873 gerealiseerd naar ontwerp van de bekende architect W.V.A. Tepe. In 1879 werd het aan de voorzijde uitgebreid met een sociëteitsgebouw en dienstwoning, eveneens ontworpen door Tepe. In 1921 werd het schoolgedeelte aan de achterzijde uitgebreid volgens de plannen van architect H. Havinga. In 1950 werd aan de achterzijde nog een lokaal bijgebouwd en werd het schoolgedeelte gemoderniseerd door architect W. Reitsema; hierbij werden ook de sociëteit en de school met een laag tussendeel met elkaar verbonden.

Nadat het pand ruim 100 jaar als school dienst had gedaan, werd het aangekocht door kunstenares mevrouw Pauptit in 1987 en deed het dienst als woning en atelier. Helaas raakte het pand in deze periode ook in verval. Stichting Herstel Erfgoed De Marne werd opgericht teneinde monumentale panden in de voormalige gemeente De Marne te behouden. De stichting spande zich in om noodmaatregelen te treffen om totale teloorgang tegen te gaan en begon ideeën te ontwikkelen om het pand te redden, te restaureren en een duurzame en passende invulling voor de toekomst te geven.

Nog voor de aankoop in 2020 van de erfgename van de zojuist overleden mevrouw Pauptit werden diverse onderzoeken met diverse stakeholders en professionele partners uitgevoerd en plannen voor de herinvulling gesmeed. Na de aankoop werd het plan om er in een Kunstcentrum De Ploeg te huisvesten gehonoreerd met een bijdrage van EUR 2,35 miljoen door het Nationaal Programma Groningen en kon met de voorbereidingen voor restauratie en verbouwing worden begonnen.

Bovendien werden voorbereidende werkzaamheden verricht om de exploitatie te zijner tijd vorm te geven. Dit resulteerde onder meer in de oprichting van stichting Kunstcentrum De Ploeg. Architect Jacob Veltman uit het nabijgelegen Winsum kreeg opdracht om de restauratie en met name de verbouwing tot kunstcentrum vorm te geven.

School kinderen oude foto in grijswaarde
Schilderij de Ploeg 2

Ontwerp

De schetsplannen van architect Jacob Veltman zijn reeds aan de Monumentencommissie en het bestuur gepresenteerd. Deze schetsen worden nu verder uitgewerkt om de bouwvergunning aan te vragen. Naast respect voor de historie, de geschiktheid voor het gebruik als kunstcentrum, veiligheid en beveiliging staat duurzaamheid hoog op de eisenlijst. Het gebouw wordt als maatwerk opgeleverd aan stichting Kunstcentrum De Ploeg voor het ontplooien van haar activiteiten.

Zo wordt in het ontwerp rekening gehouden met:

⦁ vier geconditioneerde en beveiligde expositieruimtes
⦁ een auditorium
⦁ een multifunctionele atelierruimte
⦁ een imposant en gezellig café
⦁ een winkelruimte
⦁ entree, receptie, trappen, lift en andere algemene en technische ruimtes
⦁ terras

Planning

Het proces van restauratie en herbestemming is momenteel gaande. De omgevingsvergunning zal naar verwachting eind 2022 worden verstrekt. Na toekenning volgen de aanbesteding, de restauratie en uitvoering van werkzaamheden in het binnenwerk en de inrichting. Tijdens dit proces wordt ook druk gewerkt aan de programmering, bemensing, promotie etc. alsmede aan de financiering van het restant deel benodigd voor restauratie, herbestemming, inrichting, aanloopfase en promotie. Van gemeente Het Hogeland en het Nationaal Programma Groningen zijn reeds significante subsidie bijdragen toegekend. De opening van Kunstcentrum De Ploeg wordt verwacht vanaf 3e kwartaal 2024.

Buitenzijde de Marne
Herstel Erfgoed De Marne © 2024
Webontwikkeling door Convident.